Sekretesspolicy enligt GDPR

 1. Introduktion

Välkommen till Reality Park AB, där fantasin blir verklighet och underhållning samt festlokaler når nya höjder. Beläget i hjärtat av Markaryd, Småland, erbjuder vi inte bara en unik upplevelse med vår VR-arena och aktiviteter som biljard, dart och shuffleboard, utan vi är också en föredragen plats för fest och lokaluthyrning för alla typer av evenemang – från kick-off för företagsevenemang till privata fester. Denna sekretesspolicy syftar till att ge dig en fullständig översikt över hur vi hanterar de personuppgifter vi samlar in från våra besökare och kunder, inklusive de som hyr våra lokaler. Vårt engagemang för din integritet och dataskydd är fundamentalt i allt vi gör, och vi är hängivna till att skydda dina personuppgifter med största omsorg och respekt.

 Denna sekretesspolicy beskriver hur Reality Park (”vi”, ”oss”, eller ”vår”) samlar in, använder, och skyddar dina personuppgifter. Policyn gäller för alla som använder våra tjänster, besöker vår webbplats, eller deltar i våra evenemang. Genom att använda våra tjänster godkänner du insamling, användning och delning av dina uppgifter enligt denna sekretesspolicy.

 


 1. Information om Dataskyddsansvarig

Reality Park AB (”vi”, ”oss”, eller ”vår”) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi är belägna på Kungsgatan 6, 285 31 Markaryd, Sverige. Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om denna sekretesspolicy, är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktinformation till Reality Park AB:

Adress: Kungsgatan 6, 285 31 Markaryd, Sverige
Telefonnummer: 0433-14 000
E-post: mix@realitypark.net
Webbadress: realitypark.net

För frågor specifikt relaterade till dataskydd och integritet, inklusive dina rättigheter enligt GDPR, kan du kontakta vårt dataskyddsombud:

Namn: Daniel Lundqvist
E-post: mix@realitypark.net

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar och är åtagande oss att hantera dessa i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inklusive General Data Protection Regulation (GDPR).

 1. Typer av Insamlad Information

Vid Reality Park AB tar vi din integritet på största allvar. För att erbjuda och förbättra våra tjänster, samt för att säkerställa en trygg och säker upplevelse för alla våra gäster och användare, samlar vi in viss information. Nedan beskrivs de olika typer av personuppgifter vi kan samla in:

 • Grundläggande personlig information: När du använder vår webbplats eller deltar i våra tjänster, kan vi be om ditt namn och andra kontaktuppgifter som e-postadress och telefonnummer.
 • Betalningsinformation: För köp av tjänster genom vår webbplats använder vi tredjepartstjänster som Fareharbor och iZettle (Paypal). Även om vi inte lagrar betalningsinformation som kreditkortsuppgifter direkt, kan ditt köp innebära att sådan information behandlas av våra betalningspartners enligt deras egna sekretesspolicys.
 • Bilder och videoinspelningar: För din och andras säkerhet finns kameraövervakning i våra lokaler. Vid speciella evenemang kan vi också ta fotografier, men vi frågar alltid om samtycke innan dessa bilder används offentligt.
 • Webbanvändningsinformation: Vi använder cookies och liknande tekniker för att spåra hur du använder vår webbplats och för att kunna erbjuda en bättre användarupplevelse. Detta inkluderar analysverktyg såsom Google Analytics för att förstå våra besökares beteende.
 • Feedback och recensioner: Efter att du deltagit i ett evenemang eller använt våra tjänster online kan du få möjlighet att lämna feedback eller en recension. Denna information hjälper oss att förbättra våra tjänster och erbjudanden.
 • Hälsouppgifter: I vissa fall kan vi ställa frågor om din hälsa, till exempel i samband med deltagande i VR-aktiviteter som kan vara olämpliga för personer med vissa medicinska tillstånd. Dessa uppgifter behandlas med yttersta försiktighet och endast för att säkerställa din och andras säkerhet under aktiviteten.Vänligen notera att vi använder tredjepartsleverantörer för vissa tjänster, såsom betalningsbearbetning och webbanalys, och rekommenderar att du läser deras sekretesspolicys för att förstå hur de hanterar dina personuppgifter.

 1. Hur Information Samlas In

På Reality Park AB samlar vi in information om våra kunder och besökare på flera olika sätt för att kunna erbjuda en personanpassad och säker upplevelse. Nedan beskrivs de huvudsakliga metoderna:

 • Direkt från dig: Vi samlar in personuppgifter direkt när du interagerar med vår webbplats, till exempel när du bokar ett evenemang, köper tjänster, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, eller kommunicerar med oss via e-post eller telefon.
 • Genom tekniska medel: När du besöker vår webbplats använder vi cookies och andra spårningsteknologier för att samla in information om hur du använder webbplatsen. Detta inkluderar detaljer om dina surfvanor och preferenser.
 • Under evenemang och vid användning av våra tjänster: Vi kan samla in information om dig när du deltar i evenemang som arrangeras av Reality Park eller använder våra faciliteter. Detta kan inkludera bilder eller videor, där vi alltid strävar efter att inhämta ditt samtycke innan publicering.
 • Videoövervakning: För din och andras säkerhet finns videoövervakning i våra lokaler. Videomaterial insamlas kontinuerligt och hanteras med högsta respekt för din integritet och i enlighet med gällande lagstiftning.
 • Från tredjeparter: Vi kan också motta information om dig från tredjepartsleverantörer som vi använder för betalningstjänster och sociala medier, om du väljer att interagera med oss genom dessa plattformar.

Denna information samlas in med målet att förbättra vår service, säkerställa säkerheten på våra evenemang och i våra lokaler, samt att kunna erbjuda personaliserade upplevelser baserade på dina preferenser och tidigare interaktioner med oss.

 


 1. Syfte med Insamling av Personuppgifter

På Reality Park AB är skyddet av dina personuppgifter och din integritet av yttersta vikt. Vi samlar in och använder dina personuppgifter enbart för följande syften:

 • För att tillhandahålla och förbättra våra tjänster: Vi använder insamlade uppgifter för att hantera bokningar, processa transaktioner, erbjuda kundsupport och säkerställa att du får en optimal upplevelse vid användning av våra tjänster och faciliteter. Detta inkluderar att anpassa våra erbjudanden för att bättre möta dina behov och preferenser.
 • Kommunikation: Dina personuppgifter hjälper oss att kommunicera effektivt med dig. Detta omfattar att skicka viktig information om dina bokningar, evenemang du deltar i, nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial som vi tror kan vara av intresse för dig. Vi är engagerade i att hålla vår kommunikation relevant och riktad till just dina preferenser.
 • Säkerhet och övervakning: För att upprätthålla säkerheten och skyddet för alla våra besökare och kunder, samt för att förebygga och utreda bedrägerier eller andra olagliga aktiviteter, använder vi videoövervakning och andra säkerhetsåtgärder inom våra lokaler. Detta hjälper oss att skydda dig, andra besökare, samt vår personal och egendom.
 • Juridiska och kontraktsmässiga syften: Vi samlar in personuppgifter för att uppfylla våra juridiska förpliktelser och förvalta det kontrakt vi har med dig eller din organisation. Detta inkluderar att säkerställa att vi inte överskrider maximalt tillåtet antal personer i lokalen enligt säkerhetsföreskrifter och att den person eller firma som hyr vår lokal är ansvarig för att upprätthålla ordning och säkerhet, samt för eventuella skador som uppkommer under uthyrningsperioden.

Genom att använda våra tjänster och när du kommunicerar med oss, samtycker du till insamlingen och användningen av dina personuppgifter för dessa syften, i enlighet med denna sekretesspolicy och gällande lagstiftning.


 1. Laglig Grund för Behandling

Vid Reality Park AB baseras behandlingen av personuppgifter på följande lagliga grunder enligt General Data Protection Regulation (GDPR): 

 • Samtycke: Genom att använda vår webbplats, godkänner du aktivt vår användning av personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy. Detta inkluderar behandling av din information när du anmäler dig till tjänster via vår webbplats, där samtycke även indirekt ges för användningen av tredjepartstjänster såsom bokningssystemet Fareharbor.
 • Avtalsförpliktelser: Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra våra avtalsmässiga skyldigheter mot dig, som när du hyr en lokal hos oss. Denna behandling inkluderar all nödvändig hantering för att administrera din bokning, säkerställa tillgängligheten av tjänster du har valt, och uppfylla våra åtaganden enligt uthyrningskontraktet.
 • Rättsliga förpliktelser: Behandling av dina personuppgifter sker även för att uppfylla olika rättsliga krav som åligger oss, till exempel relaterade till brandskydd, hälso- och säkerhetslagstiftning, och för att säkerställa att vi inte överstiger det maximala antalet personer i lokalerna enligt gällande regler.
 • Skydd av vitala intressen: Även om det inte är en primär grund för vår verksamhet, kan det finnas situationer där behandling av personuppgifter är nödvändig för att skydda den registrerades eller annan persons vitala intressen, särskilt i nödsituationer inom våra lokaler.

Dessa lagliga grunder säkerställer att behandlingen av dina personuppgifter alltid sker på ett rättvist, transparent och lagligt sätt, i enlighet med dina rättigheter. Om du har frågor om dessa grunder eller hur vi hanterar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss.

 


 1. Delning med Tredje Part

  Reality Park AB värnar om dina personuppgifter och delar endast denna information med tredje part i följande specifika situationer:

 • Serviceleverantörer: För att kunna erbjuda och förbättra våra tjänster, anlitar vi tredjepartsföretag och individer (till exempel bokningssystem som Fareharbor och betalningshanteringstjänster som iZettle). Dessa serviceleverantörer har endast tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra sina tjänster på vårt uppdrag och är skyldiga att inte avslöja eller använda det för några andra ändamål.
 • Rättsliga krav: Vi kan komma att dela dina uppgifter om det krävs för att följa en rättslig förpliktelse, till exempel svar på lagliga förfrågningar från myndigheter, uppfylla gällande lagar, skydda våra kunders och webbplatsens säkerhet, samt försvara oss mot rättsliga anspråk.
 • Affärstransaktioner: Om Reality Park AB är inblandad i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar, kan dina personuppgifter överföras som en del av den affären. Vi kommer att meddela dig innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan sekretesspolicy.
 • Samtycke: Utöver de ovan nämnda situationerna, om vi behöver dela dina personuppgifter med andra parter, kommer vi att be om ditt uttryckliga samtycke innan sådan delning.

Vi strävar alltid efter att säkerställa att våra partner och tredjepartsleverantörer har tillräckliga dataskyddsåtgärder på plats för att skydda dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy och gällande lagstiftning.

 


 1. Dataskyddsåtgärder

På Reality Park AB tar vi säkerheten och skyddet av personuppgifter på största allvar. Vi har implementerat en rad fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna vi behandlar skyddas från obehörig åtkomst, användning, ändring och radering. Våra skyddsåtgärder inkluderar:

 • Fysisk och teknisk säkerhet: Våra filskåp, där känsliga dokument förvaras, är säkra och ofta låsta för att skydda mot obehörig åtkomst. Tillgång till våra lokaler styrs genom fysiska nycklar, vilka endast tillhandahålls till personal och inhyrd personal eller tredje parter som behöver åtkomst för att utföra sina arbetsuppgifter. Vi har också implementerat robusta brandväggar och andra säkerhetssystem för att skydda våra digitala system och data.
 • Åtkomstkontroll: Åtkomst till personuppgifter är strikt begränsad till de anställda och tredje parter som har ett legitimt behov av att behandla informationen. Denna åtkomst övervakas och regleras noggrant för att minimera risken för dataintrång.
 • Dataskyddspolicy och personalutbildning: Vi är engagerade i att utbilda vår personal och alla som hanterar personuppgifter om deras ansvar och vår dataskyddspolicy. Regelbunden utbildning och medvetenhetsskapande aktiviteter genomförs för att säkerställa att våra anställda är väl informerade om de senaste dataskyddspraxis och -principer.
 • Incidenthantering: Vi har etablerat effektiva procedurer för att hantera eventuella säkerhetsincidenter som kan påverka personuppgifter. Detta inkluderar mekanismer för att snabbt identifiera och rapportera sådana incidenter samt steg för att begränsa eventuell skada.
 • Dataminimering: Vi följer principen om dataminimering genom att endast samla in och behålla de personuppgifter som är nödvändiga för de angivna syftena med vår verksamhet.
 • Översyn och uppdatering av säkerhetsåtgärder: Vi genomför regelbundet översyner av våra säkerhetsåtgärder och uppdaterar dem vid behov för att möta nya teknologiska utmaningar och säkerhetshot.

Genom dessa åtgärder strävar vi efter att upprätthålla en hög nivå av dataskydd och säkerhet för alla personuppgifter som vi är ansvariga för.

 


 1. Rättigheter för Den Registrerade

Enligt Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) har du som registrerad flera rättigheter angående behandlingen av dina personuppgifter. Reality Park AB är åtagit sig att skydda dessa rättigheter. Här nedan listar vi de rättigheter du har:

 • Rätten till tillgång: Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter om dig som vi behandlar. Detta inkluderar rätten att få en kopia av personuppgifterna.
 • Rätten till rättelse: Om du anser att de personuppgifter vi har om dig är inkorrekta eller ofullständiga, har du rätt att begära att vi rättar eller kompletterar dessa.
 • Rätten till radering (”rätten att bli glömd”): Under vissa omständigheter har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, till exempel om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften för vilka de samlades in.
 • Rätten till begränsning av behandling: I vissa fall har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta kan till exempel vara relevant om du ifrågasätter uppgifternas korrekthet.
 • Rätten till dataportabilitet: Du har rätt att begära att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och att dessa överförs till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.
 • Rätten att invända: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i vissa situationer, till exempel om behandlingen grundas på vårt legitima intresse eller för direktmarknadsföring.
 • Rätten att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserad behandling: Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserad behandling, inklusive profilering, som har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt påverkar dig avsevärt.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges i denna policy. Vi strävar efter att svara på alla legitima begäranden inom en månad. Om ditt ärende är särskilt komplicerat eller om du har gjort ett antal begäranden, kan det ta oss längre tid. Vi kommer att informera dig om detta och hålla dig uppdaterad.

 


 1. Dataförvaring

På Reality Park AB är vi engagerade i att hantera dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Vi har implementerat specifika förvaringspolicys och rutiner för att säkerställa att personuppgifter inte behålls längre än nödvändigt.

 • Videobevakning: Videoinspelningar som samlas in för säkerhetsskäl sparas i 10 dagar, varefter de automatiskt raderas för att skydda din integritet.
 • Anställdas uppgifter: Information relaterad till anställning, inklusive bokföring och lönehantering, hanteras i system som Fortnox. Förvaringstiden för dessa uppgifter styrs av systemleverantörernas policy samt relevant lagstiftning.
 • Bokföringsinformation: Enligt lagkrav behåller vi bokföringsrelaterad information i enlighet med gällande lagstiftning. Detta innebär att sådan information förvaras i minst sju år för att uppfylla kraven i bokföringslagen.
 • Kundinformation och bokningar: Uppgifter relaterade till kundbokningar via system som Fareharbor och betalningstransaktioner genom tjänster som iZettle följer deras specifika förvaringspolicys och de lagkrav som gäller för dessa typer av uppgifter.
 • Webbanvändningsdata: Information samlad genom cookies, såsom de för Google Adwords, behålls enligt inställningarna i dessa tjänster, vilket normalt är 14 månader. Viss information kan behållas i enbart 2 månader beroende på användningens natur och syfte.Vi strävar efter att regelbundet granska och uppdatera våra förvaringsrutiner för att säkerställa att de är i linje med gällande lagar och våra interna policyer. När förvaringstiden löper ut, eller när personuppgifter inte längre är nödvändiga för de syften de samlades in för, vidtar vi åtgärder för att radera eller anonymisera informationen på ett säkert sätt

För mer detaljerad information om våra dataförvaringsrutiner, vänligen hänvisas till vår Rutinpärm eller kontakta oss direkt.


 1. Cookies och Spårningstekniker

På Reality Park AB använder vi cookies och andra spårningstekniker för att förbättra din upplevelse på vår webbplats, analysera hur vår service används och för att stödja våra marknadsföringsinsatser.
Vad är cookies? Cookies är små textfiler som placeras på din enhet (dator, mobiltelefon, surfplatta) av webbplatser som du besöker. De används vanligen för att göra webbplatser mer effektiva, samt för att tillhandahålla information till webbplatsens ägare.

 Hur vi använder cookies:

 • Nödvändiga cookies: Dessa cookies är essentiella för att du ska kunna navigera på webbplatsen och använda dess funktioner. Utan dessa cookies kan vi inte erbjuda tjänster som du har begärt.
 • Prestanda- och analyscookies: Dessa cookies samlar information om hur besökare använder vår webbplats, vilka sidor som besöks mest, och om de får felmeddelanden från webbsidor. All information som dessa cookies samlar in är aggregat och därmed anonym. Den används enbart för att förbättra hur en webbplats fungerar.
 • Funktionalitetscookies: Dessa cookies tillåter webbplatsen att komma ihåg val du gör (som ditt användarnamn, språk eller den region du befinner dig i) och erbjuda förbättrade, mer personliga funktioner.
 • Riktade eller reklamcookies: Dessa cookies används för att leverera annonser mer relevanta för dig och dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger du ser en annons samt hjälper till att mäta effektiviteten i en reklamkampanj.

Google Analytics: Vi använder Google Analytics för att förstå hur vår webbplats används och för att förbättra användarupplevelsen. Google Analytics cookies kan förvaras i upp till 14 månader.

Hantera cookies: De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men du kan vanligtvis ändra din webbläsarinställning för att avvisa cookies om du föredrar detta. Observera att om du väljer att blockera cookies kan detta påverka eller hindra webbplatsens funktionalitet.

För mer information om hur vi använder, hanterar och skyddar dina personuppgifter, vänligen se övriga avsnitt i vår sekretesspolicy.

 


 1. Ändringar i Sekretesspolicyn

På Reality Park AB förbehåller vi oss rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy vid behov för att spegla förändringar i våra dataskyddspraxis eller för att följa ny lagstiftning, regleringar eller bransch standarder. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna policy så att du håller dig informerad om hur vi skyddar de personuppgifter vi samlar in. Den senast uppdaterade versionen av sekretesspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats med angivande av datumet för den senaste revideringen.

Om vi gör väsentliga ändringar i hur vi behandlar dina personuppgifter, kommer vi att meddela dig genom lämpliga kanaler, såsom genom att publicera ett meddelande på vår webbplats eller genom direktkommunikation med dig, innan ändringarna träder i kraft.

Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att ändringar gjorts i denna sekretesspolicy bekräftar du att du accepterar de uppdaterade villkoren.

 


 1. Kontaktinformation

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, hur vi hanterar dina personuppgifter, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt GDPR, är du välkommen att kontakta oss:

Reality Park AB
Adress: Kungsgatan 6, 285 31 Markaryd, Sverige
Telefon: 0433-14 000
E-post: mix@realitypark.net

För specifika frågor kring dataskydd och hur dina personuppgifter behandlas, eller för att utöva dina rättigheter, kan du även kontakta vårt dataskyddsombud:

Daniel Lundqvist
E-post: mix@realitypark.net

Vi strävar efter att svara på alla förfrågningar och utövande av rättigheter inom den tidsram som anges i tillämplig lagstiftning och arbetar för att
hantera dina uppgifter på ett transparent och rättvist sätt.