Ansvarsfriskrivning

Genom att använda Reality Park AB:s tjänster, webbplats eller deltagande i aktiviteter på vår anläggning, godkänner du följande villkor i denna ansvarsfriskrivning.

VR-spel och eSport: Verksamheten inkluderar användning av VR-spel och eSport, tillhandahållna genom leverantörer som SpringboardVR , STEAM, ARVI mfl. Även om vi strävar efter att erbjuda den bästa möjliga upplevelsen, tar vi inget ansvar för tredjepartsinnehåll, inklusive eventuella defekter eller brister i de spel eller tjänster som tillhandahålls. Användning av VR-headset och annan utrustning från leverantörer såsom META, HTC mfl. sker på egen risk. Reality Park AB ansvarar inte för skador som orsakas av defekter eller nödvändiga uppdateringar av produkterna. Reality Park AB erbjuder även eSport-aktiviteter, där kunder kan välja att använda våra datorer eller ta med egen utrustning. Vi strävar efter att erbjuda en säker och funktionell spelmiljö men tar inget ansvar för tredjepartsinnehåll, programvara, eventuella defekter, eller skador på utrustning som tillhandahålls av oss eller som tillhör kunden. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, förlust av data, virusinfektioner som överförs mellan datorer och via internet, samt skador orsakade av strömspikar eller annan teknisk störning. Användare som väljer att ta med egen utrustning gör så på egen risk och ansvarar själva för att säkerställa att deras utrustning är skyddad och fungerar korrekt under användning i våra lokaler. Vi rekommenderar starkt att alla användare har adekvat försäkring för sin personliga utrustning och uppdaterade virusskydd.

Forum och recensioner: Vi tar avstånd från negativa eller rasistiska åsikter som uttrycks i forum eller recensioner associerade med vår verksamhet. Innehåll som publiceras av tredje part, inklusive användarrecensioner, representerar inte Reality Park AB:s åsikter eller värderingar.

Lokaluthyrning: Reality Park AB erbjuder uthyrning av lokaler för olika ändamål, inklusive konferenser, fester i Reality Moonbeats, samvaro i Reality Games (med tillgång till biljard, shuffleboard, dart, och airhockey), samt vårt VIP-rum som är idealiskt för sällskapsspel som Dungeons & Dragons. Medan vi strävar efter att tillhandahålla säkra och välunderhållna utrymmen för dessa aktiviteter, tar vi inte ansvar för personskador, förlust eller skada på egendom som kan uppstå under hyresperioden. Hyresgäster ansvarar för att följa våra regler och riktlinjer för användning av lokalerna och utrustningen. Detta inkluderar ansvar för sina gästers säkerhet och beteende, samt eventuella skador eller störningar som orsakas under eventet. Vi rekommenderar alla hyresgäster att teckna egen försäkring för event som täcker eventuella olyckor eller skador för att erbjuda ytterligare skydd. 

Ljud- och ljusutrustning: Användning av ljud- och ljusutrustning inom våra lokaler ska ske med hänsyn till andra gäster och i enlighet med gällande lagar om ljudnivåer. Vi tar inte ansvar för hörselskador eller andra skador som kan uppstå till följd av användningen av sådan utrustning.

Alkoholanvändning vid Event: Reality Park AB tillåter gäster att medföra egen alkoholhaltig dryck (öl, sprit, vin) till privatuthyrda event och kick-offer, under förutsättning att eventet är ett ”Stängt event” och alla deltagare följer gällande lagar och regler för alkoholkonsumtion. Vi uppmanar starkt till ansvarsfull konsumtion och påminner om att värdarna för eventet bär det yttersta ansvaret för att säkerställa en säker och ansvarsfull miljö. Reality Park AB frånsäger sig allt ansvar för eventuella konsekvenser relaterade till alkoholkonsumtion under eventet, inklusive men inte begränsat till personskador, skador på egendom, eller rättsliga konsekvenser som kan uppkomma till följd av deltagarnas handlingar. Värdar och deltagare bör vara medvetna om att det är deras ansvar att känna till och följa lokala alkohollagar, inklusive åldersgränser och förbud mot rattfylleri.

Föreningsaktiviteter: Föreningar som hyr våra lokaler och arrangerar aktiviteter, inklusive spel om pengar, agerar självständigt från Reality Park AB. Vi tar inget ansvar för följder relaterade till dessa aktiviteter, inklusive spelberoende eller andra negativa effekter.

Fysiska utrymmen: Besökare använder våra faciliteter, inklusive trappor och våningar, på egen risk. Vi strävar efter att hålla alla utrymmen säkra men ansvarar inte för personskador som kan uppstå.

Öppettider och tredjepartsinformation: Information som tillhandahålls genom tredjepartstjänster, såsom Google My Business, eniro, hitta.se mfl, om våra öppettider eller annan verksamhetsinformation, kan ibland vara felaktig. Vi ansvarar inte för eventuella fel eller föråldrad information som publicerats utanför vår kontroll.

Denna ansvarsfriskrivning syftar till att klargöra gränserna för vårt ansvar som tjänsteleverantör och skydda både vår verksamhet och våra besökare. Genom att fortsätta använda våra tjänster godkänner du dessa villkor